VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Het belang van de nationale en Europese klimaatplan- en monitoringsmechanismen

Geplaatst op 29-01-2021  -  Categorie: Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Edward Brans en Mathijs Peters

Met het Akkoord van Parijs heeft de internationale gemeenschap tot doel gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk – waarbij ernaar wordt gestreefd om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Ter uitvoering van het Akkoord van Parijs, alsook de eerder gesloten onderdelen van de United Nations Framework Convention on Climate Change, nemen de Europese Unie en zijn lidstaten maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken – zo ook Nederland. In dit blog wordt nader ingegaan op het belang van de Nederlandse en Europese klimaatplan- en monitoringsmechanismen. Leest u verder via Pels Rijcken.