VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Worden particuliere ondernemingen steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade door klimaatverandering?

Geplaatst op 16-02-2021  -  Categorie: Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Edward Brans en Marije van Mannekes

Wereldwijd is er een enorme toename aan klimaatzaken. In totaal zijn er al meer dan 1.450 aanhangig gemaakt. Hoewel veel van deze procedures zich tegen overheden richten, lijkt ook sprake te zijn van een toename aan procedures tegen ondernemingen. Daarbij gaat het onder meer om de carbon majors en om partijen die investeringsbeslissingen nemen en daarmee invloed hebben op de carbon footprint van bedrijven. In hoofdstuk 5 van het onlangs verschenen boek “2030: het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland” signaleren Edward Brans en Katrien Winterink, beiden werkzaam bij Pels Rijcken, trends en ontwikkelingen op dit gebied. Is het aannemelijk dat deze claimbereidheid verder toeneemt, om zo private ondernemingen ertoe te bewegen maatregelen te nemen om broeikasgasemissies (verder) te beperken? Leest u verder via de blogreeks Klimaat en energietransitie van Pels Rijcken.