VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

2021: Stapjes richting schone luchten en oceanen

Geplaatst op 05-01-2021  -  Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit  -  Auteur: Roos van den Munckhof

Een gelukkig en gezond 2021 toegewenst! Dit moet een beter jaar worden, ook voor onze leefomgeving. De eerste ademteugen van 2021 waren al iets frisser dan die van 2020. De fijnstofpiek tijdens de jaarwisseling lag een stuk lager dan in eerdere jaren (RIVM, project Oud & Nieuw 2020-2021). Een piek was het wel, ondanks het vuurwerkverbod. Heldere sterren aan de hemel wezen de weg naar de plaatsen delict. Maar toch, in de ochtend was de lucht sneller geklaard dan voorheen. 

Ondertussen zagen de eerste nieuwe milieuregels van 2021 het licht. Door de inwerkingtreding van de Wet vliegbelasting wordt voortaan belasting geheven op het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een Nederlandse luchthaven (Stb. 2020, 549 en Stb. 2020, 550). Op basis van de nieuwe Wet CO2-heffing industrie zal ook belasting worden geheven over de emissie van broeikasgas, kooldioxide en distikstofoxide door industriële installaties (Stb. 2020, 544). Bedrijven krijgen vooralsnog wel een vrijstelling over een deel van de uitstoot (dispensatierechten).

 

Later in 2021 staat de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu op het programma (ook wel de Single Use Plastics (SUP) richtlijn genoemd). Hiertoe treedt op 3 juli 2021 het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik in werking. Vanaf die datum geldt een verbod op het in de handel brengen van bepaalde plastic wegwerpproducten. Producenten van uitgezonderde wegwerpproducten worden mede verantwoordelijk gemaakt voor de bewustwording van consumenten en de inzameling van zwerfafval. Met de implementatie wordt een stapje gezet in het tegengaan van de plastic soep in zeeën en oceanen.

Het milieu staat gelukkig op de agenda in 2021… en in de komende tien jaar. Blader eens door het Klimaatplan 2021-2030. Op milieugebied valt er nog veel te verwachten en dat verdient onze aandacht. De werkgroep milieucriminaliteit volgt de ontwikkelingen op de voet.

Roos van den Munckhof, Rechtbank Oost-Brabant