VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Energietransitie en juridische instrumenten: wat staat ons in de periode tot 2030 te doen?

1 december 2021

 

Programma

13.30 – 13.35      Opening door de moderator Chris Backes (Universiteit Utrecht)

13.35 – 13.55      Schets van de emissieproblematiek. Wat staat ons te doen en waarom?

                            Detlef van Vuuren (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht)

13.55 – 14.15      Wat komt er voor het bereiken van energietransitie op ons af vanuit  Europa?

                            Marjan Peeters (Universiteit Maastricht)

14.15 – 14.35      Participatie en RES

                            Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht) 

14.35 – 14.55      PAUZE

                           Moderator: Herman Kasper Gilissen (Universiteit Utrecht)

14.55 – 15.15      Energietransitie in de Omgevingswet

                            Lianne Barnhoorn (Pels Rijcken)

15.15 – 15.35      Toezicht

                            Peter van Asperen (ACM) 

15.35  - 15.55      Mogelijkheden en belemmeringen bij verduurzaming van de warmtevoorziening bij bestaande bouw en nieuwbouw in de grote steden – casus Amsterdam

                            Mimi Eelman (Gemeente Amsterdam)

15.55 – 16.30       Plenaire discussie

                            Moderator: Edward Brans (Pels Rijcken en Universiteit Utrecht)

16.30                    Afsluiting