VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2022 Activiteit
13 december
dinsdag
09:00 tot
16:30
International Conference:The Habitats Directive as game changer for nature law in the European Union
Tweedaags-congres (13-14 dec) in Brussel en online
2023
2 februari
donderdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang- De Krw-waterkwaliteitsdoelen voor 2027: het water aan de lippen?
De Witte Vosch, Utrecht en online
21 maart
dinsdag
13:30 tot
17:00
Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change; Ecocide as an international crime
UU and VMR Conference (hybrid) - location to be announced
30 maart
donderdag
09:30 tot
16:30
VMR Actualiteitendag 2023
Geertekerk Utrecht en via LIVE stream

Nieuws

Nieuwe regels tegen greenwashing: een kleine stap in de groene richting

Datum: 29 november 2022  -  Auteur: Gerbrich Kozijn
De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar voorstellen gedaan om duurzame en eerlijke handelsketens in Europa op verschillende vlakken te stimu... Lees meer

OPNAME VMR Webinar - UN Waterconferentie 2023: naar internationale regulering van watergebruik?

Datum: 22 november 2022  -  Auteur: Natasja Teesing
Op donderdag 17 november j.l vond het VMR Webinar plaats over de problematiek van waterschaarste, de voorbereidingen van de VN Waterconferentie 202... Lees meer

Politiek akkoord over de LULUCF-verordening

Datum: 18 november 2022  -  Auteur: Sjoerd Bakker
Op 11 november jl. bereikten het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord[1] over het wijzigingsvoorstel voor de LULUCF-verordening.[2] B... Lees meer

IMVO wetgeving een update

Datum: 08 november 2022  -  Auteur: Janneke Bazelmans
IMVO-wetgeving, een update Op 30 november organiseert de VMR een webinar over de voorgestelde Europese Richtlijn over internationaal maatschappeli... Lees meer

VMR Leergang

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

VMR Scriptieprijs 2023

De VMR Scriptieprijs 2021 is gewonnen door Nina de Boer met haar scriptie 'Microplastics onder de loep. Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor een brongerichte regulering van microplastics uit synthetische textielproducten'. Er is ook een tweede en derde prijs uitgereikt.

De uitreiking vond plaats tijdens de VMR Actualiteitendag 2021 op 4 november.

De volgende scriptieprijs wordt uitgereikt in 2023! Uw inzending ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2023.

Meer over de scriptieprijs

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.