VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

PAS op de plaats.....en nu? - 28-06-2017

VMR Themamiddag

 

Programma

Op 17 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee tussenuitspraken gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een van de kernvragen waar de Afdeling zich in het kader van deze uitspraken over heeft gebogen, is of de PAS houdbaar is in het licht van artikel 6 Habitatrichtlijn. De Afdeling heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU. Tijdens deze studiemiddag hoort u vier deskundigen over de werking van de PAS, de uitspraken van de ABRvS en de prejudiciële vragen. Wat zijn de gevolgen van de uitspraken en de prejudiciële vragen voor de tussenperiode tot aan het arrest van het HvJ EU? Wat gebeurt er als de PAS onderuit gaat?

Presentaties

Erwin Adema - De ontwikkeling, resultaten en effecten van de PAS

Ralph Frins - Reflectie op de tussenuitspraken en prejudiciële vragen

Marieke Kaajan - Reflectie op gevolgen voor de ‘tussenperiode’

Luuk Boerema - Vooruitblik naar de toekomst

Stellingen met stemming

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers over stellingen gestemd. Bekijkt u hier de uitslag per stelling.

Binnenkort verschijnt het verslag van deze bijeenkomst in het Tijdschrift voor Milieu en Recht.