VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Nieuwe EU-wetgeving voor hernieuwbare energie en natuurherstel: inhoud en dwarsverbanden

Woensdag 24 april 2024

Tijd: 14.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)

Locatie: Alex Brenninkmeijerzaal, Pietershof, Achter Sint Pieter 200, Utrecht

 

 

Inleiding

Recent is een compromis bereikt over de EU Natuurherstelverordening die naar verwachting in het voorjaar 2024 zal worden vastgesteld. Daarnaast is eind november 2023 de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn 2023/2413, RED III) van kracht geworden. Zowel de Natuurherstelverordening als de RED III-richtlijn hebben verstrekkende gevolgen voor het ruimtegebruik in Nederland. In beide sporen moeten de lidstaten in de komende twee jaren plannen maken. Op grond van de REDIII-richtlijn plannen waarmee ze nieuwe hernieuwbare energie realiseren en op grond van de Natuurherstelverordening plannen waarin ze gebieden aanwijzen voor natuurherstel. Dat kan leiden tot spanning tussen hernieuwbare energie en natuurbescherming. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en zijn uitwerking in provinciale programma’s zullen een belangrijke rol spelen bij de integratie van deze ontwikkelingen.

Tijdens deze studiemiddag zullen de inhoud en consequenties van de nieuwe EU Natuurherstelverordening en de RED III-richtlijn worden besproken en zullen de dwarsverbanden tussen beide ontwikkelingen worden belicht.

Kosten: VMR-leden en studenten gratis, niet-leden €85

Literatuurtips

Niels Hoek, 'Het (Europees) natuurbeschermingsrecht; van behoud naar herstel', M en R 2022/116

Peter Mendelts, 'De nieuwe Europese natuurherstelverordening na behandeling door het Europees Parlement', M en R 2023/88

Bente de Leeuw en Chris Backes, 'Het verslechteringsverbod in de Natuurherstelverordening, een noodzakelijke en proportionele aanvulling van de Habitatrichtlijn of een draak met desastreuze gevolgen voor de maatschappij?', NtER 2023/7-8

Victor van Ahee, 'De 'RED III' - werk aan de winkel voor industrie en overheid, 18 oktober 2023

Frederik Vandendriessche e.a., Nieuwe hernieuwbare energierichtlijn: wijzigingen inzake garanties van oorsprong, vergunningen en RFNBO’s, 27 november 2023

Inschrijven voor deze bijeenkomst

Programma

14.00 Opening door de dagvoorzitter Marlon Boeve, Universiteit Utrecht en TU Delf

14.05-14.35 De Richtlijn Hernieuwbare Energie (Richtlijn 2023/2413, RED 3/Repower) - introductie

Spreker: Thijs Willem Baayen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

14.35-15.05 De EU Natuurherstelverordening - introductie

Spreker: Harm Dotinga, Vogelbescherming Nederland

15.05-15.30 Pauze

15.30-15.50 Relatie tussen beide wetgevingsproducten: juridische dwarsverbanden, en parallelen

Sprekers: Mariska van Hintum en Claar de Brauw, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

15.50-16.10 Relatie tussen beide wetgevingsproducten: ruimtelijke en inhoudelijke gevolgen

Spreker: Noortje de Vries, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

16.10-16.55 Discussie met ‘de zaal’, alle sprekers op podium

16.55-17.00 Afsluiting

Presentaties

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van de inleiders.