VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Transitie naar duurzaamheid: een uitdaging voor het recht 14-06-2017 - dd-maand-jjjj

VMR Jubileumcongres

 

Programma

De 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling bevat 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht welke aanpassingen Nederland moet maken in het beleid voor natuur en milieu om deze doelen ook daadwerkelijk te behalen in 2030. Op welke wijze vertaalt Nederland de duurzame ontwikkelingsdoelen in beleid en wetgeving? De samenleving staat voor belangrijke opgaven zoals adaptatie aan klimaatverandering, de energietransitie en daarnaast ook de overgang naar een meer circulaire economie. Welke verantwoordelijkheid draagt de overheid bij deze ontwikkelingen en waar begint die van particulieren? Welke juridische instrumenten worden ingezet en wat mist er? Krijgt het civiele recht een belangrijker rol in de toekomst?

 

Presentaties

‘Wissels omzetten’: het vervolg
Over milieubeleid in tijden van transitie - 
Presentatie Hans Mommaas

Duurzame ontwikkelingsdoelen - Presentatie Hugo von Meijenfeldt

Nederland ‘Climate Proof’ Yes, We Can!But should we? - Presentatie Marleen van Rijswick

Literatuurverwijzingen vindt u in de sheets

Circulaire Economie: dé weg naar een duurzame omgang met grondstoffen? - Presentatie Chris Backes

Recht als accelerator van energietransitie - Presentatie Marjolein Dieperink

Hoe kunnen we schot in de mondiale problemen krijgen? - Presentatie Jaap Spier - (geen powerpoint)