VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

De toekomst van de milieuwetgeving: eenvoudig beter?

Reeksnr: 2012-3

Mevr. mr. dr. A.W.G.J. Buijze, LL.M
Verslag van de discussie
Hoofdstuk -, blz: 0

Mevr. mr. dr. H.D. Tolsma
Verslag van de discussie
Hoofdstuk -, blz: 0

Dhr. drs. H.G. von Meijenfeldt
Openingstoespraak
Hoofdstuk -, blz: 13

Mevr. prof. J.M. Cramer
De bijdrage van milieurecht aan duurzame ontwikkeling
Hoofdstuk -, blz: 15

Dhr. mr. T.G. Drupsteen
Codificatie van milieuwetgeving
Hoofdstuk -, blz: 27

Dhr. mr. J.H. van den Heuvel
De Omgevingswet: gevolgen voor bestuurlijke organisatie en handhaving
Hoofdstuk -, blz: 39

Dhr. prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels
De Omgevingswet: gevolgen voor de handhaving
Hoofdstuk -, blz: 49

Dhr. dr. W.TH. Douma
Betere aansluiting bij de EU via een Omgevingswet metmilieubeginselen en zonder ‘koppensnellen’
Hoofdstuk -, blz: 63

Dhr. prof. dr. L. Lavrysen
Een Omgevingswet voor België c.q. Vlaanderen? Een Omgevingsrichtlijn voor de EU?
Hoofdstuk -, blz: 73

Dhr. prof. mr. dr. N.S.J. Koeman
De programmatische aanpak
Hoofdstuk -, blz: 83

Mevr. mr. dr. M.N. Boeve
Flexibiliseren door afwijken van milieunormen?
Hoofdstuk -, blz: 89

Dhr. mr. H.M. Dotinga, LL.M
De Wet natuurbescherming en de Omgevingswet: eenvoudig beter?
Hoofdstuk -, blz: 103

Mevr. mr. dr. A.A. Freriks
Is de Wet natuurbescherming werkbaar?
Hoofdstuk -, blz: 113