VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland

Reeksnr: 2020-1

Dhr. prof. dr. D.P. van Vuuren
Wat betekent het Parijs Akkoord voor het klimaatbeleid in Nederland?
Hoofdstuk 2, blz: 27

Mevr. mr. drs. S. Akerboom
Klimaatbeleid in Europa en Nederland: een overzicht van doelen en voortgang
Hoofdstuk 3, blz: 45

Dhr. prof. dr. CH.W. Backes, LL.M
Klimaatbeleid in Europa en Nederland: een overzicht van doelen en voortgang
Hoofdstuk 3, blz: 45

Dhr. prof. mr. B.J. Schueler
Wat betekent het Urgenda-arrest voor de bestuursrechter?
Hoofdstuk 4, blz: 61

Dhr. mr. dr. E.H.P. Brans
Aansprakelijkheid van particuliere ondernemingen voor schade voor klimaatverandering. Wat zijn de trends en welke ontwikkelingen doen zich naar verwachting voor?
Hoofdstuk 5, blz: 79

Mevr. mr. K. Winterink
Aansprakelijkheid van particuliere ondernemingen voor schade door klimaatverandering. Wat zijn de trends en welke ontwikkelingen doen zich naar verwachting voor?
Hoofdstuk 5, blz: 79

Dhr. mr. M. Scheltema
OESO due diligence en klimaat: een goede en praktisch hanteerbare combinatie?
Hoofdstuk 6, blz: 97

Dhr. mr. T.R. Bleeker
Nieuwe normen voor moderne risico's
Hoofdstuk 7, blz: 115

Mevr. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam
Het recht en energietransitie in de industrie
Hoofdstuk 8, blz: 135

Dhr. mr. dr. ir. J.J.H. van Kempen
Energietransitie op en in het water: juridisch belemmeringen en kansen
Hoofdstuk 9, blz: 153

Dhr. S.R.W. van Hees, LL.M
Energietransitie op en in het water: juridische belemmeringen en kansen
Hoofdstuk 9, blz: 153

Dhr. A.J. van der Ven
Crisis- en herstelwet: een proeftuin voor de energietransitie
Hoofdstuk 10, blz: 171

Dhr. R. Vermolen
Crisis- en herstelwet: een proeftuin voor de energietransitie
Hoofdstuk 10, blz: 171

Mevr. prof. mr. dr. M.N. Boeve
Juridische borging van de energiedoelstellingen voor hernieuwbare energie met de Omgevingswet?
Hoofdstuk 11, blz: 187

Dhr. mr. dr. F.A.G. Groothuijse
Juridische borging van de energiedoelstellingen voor hernieuwbare energie met de Omgevingswet?
Hoofdstuk 11, blz: 187

Dhr. S.R.W. van Hees, LL.M
Juridische borging van de energiedoelstellingen voor hernieuwbare energie met de Omgevingswet?
Hoofdstuk 11, blz: 187

Mevr. mr. C.E. Barnhoorn
De kansen van flexibiliteit in de Omgevingswet voor duurzame ontwikkeling
Hoofdstuk 12, blz: 211

Mevr. mr. R.A. Jager
De kansen van flexibiliteit in de Omgevingswet voor duurzame ontwikkeling
Hoofdstuk 12, blz: 211

Dhr. mr. J.J. Karens
De toekomstbestendigheid van duurzaamheidsvoorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving
Hoofdstuk 13, blz: 227

Dhr. mr. H.M. Dotinga, LL.M
Natuurinclusieve energietransitie: een potentiële oplossing voor de klimaatcrisis én de biodiversiteitscrisis?
Hoofdstuk 14, blz: 245

Mevr. mr. drs. S. Akerboom
De nationale en Europese klimaatplan- en monitoringsmechanismen
Hoofdstuk 15, blz: 267

Dhr. mr. M.T. Peters
De nationale en Europese klimaatplan- en monitoringsmechanismen
Hoofdstuk 15, blz: 267

Mevr. prof. mr. M.G.W.M. Peeters
De betekenis van het EU-klimaatrecht voor Nederland: verplichte emissiereducties in 2030 als stap op weg naar een klimaatneutrale Unie in 2050
Hoofdstuk 16, blz: 275

Dhr. prof. dr. S.E. Weishaar, LL.M MSc
Are the legal regimes concerning climate taxation and other pricing mechanisms fot for realizing the 2030 emission reduction aims?
Hoofdstuk 17, blz: 299

Mevr. mr. drs. S. Akerboom
Participeren moet je leren
Hoofdstuk 18, blz: 317

Mevr. prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick
Participeren moet je leren
Hoofdstuk 18, blz: 317

Mevr. mr. dr. G.M. van den Broek
Ruimte voor klimaatadaptatie. Het spanningsveld tussen gebiedsontwikkeling en toekomstbestendig overstromingsbeheer
Hoofdstuk 19, blz: 345

Dhr. mr. dr. F.A.G. Groothuijse
Ruimte voor klimaatadaptatie. Het spanningsveld tussen gebiedsontwikkeling en toekomstbestendig overstromingsrisicobeheer
Hoofdstuk 19, blz: 345

Dhr. mr. dr. H.K. Gilissen, LL.M
Het Nederlands overstromingsrisicobeheer van de toekomst: méér (dan) dijken bouwen?
Hoofdstuk 20, blz: 365

Mevr. mr. W.J. van Doorn-Hoekveld
Het Nederlands overstromingsrisicobeheer van de toekomst: méér (dan) dijken bouwen?
Hoofdstuk 20, blz: 365

Dhr. mr. drs. ing. T. Lavrijsen
Het Nederlandse overstromingsrisicobeheer van de toekomst: méér (dan) dijken bouwen?
Hoofdstuk 20, blz: 365

Dhr. mr. dr. H.K. Gilissen, LL.M
Naar een optimale beheersing van waterschaarsterisico's in 2030 - Meer aandacht voor zelfvoorzienendheid en de verkleining of verandering van de waterbehoefte
Hoofdstuk 21, blz: 385

Mevr. A. Outhuijse
Naar een optimale beheersing van waterschaarsterisico's in 2030 - Meer aandacht voor zelfvoorzienendheid en de verkleining of verandering van de waterbehoefte
Hoofdstuk 21, blz: 385