VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Actualiteitendag 2021 - Programma

4 november 2021

 

Programma

Opening dagvoorzitter - Kars de Graaf, voorzitter VMR en RUG

Actualiteiten bestuursprocesrecht - Hanna Tolsma, RUG

Wabo en Abm - Valerie van ’t Lam                                                                                                    

Maatschappelijk effectieve omgevingsrechtspraak - Maarten Verhoeven       

Bestemmingsplannen en verbrede reikwijdte - Regina Koning

Europese ontwikkelingen: afdwingbaarheid van EU normen - Wybe Douma

Handhaving - Marleen Velthuis

Bodem en energietransitie Edward Brans

Waterrecht - Jasper van Kempen

Milieueffectrapportage - Marcel Soppe                                                                                              

Afval  - Ron Laan

Natuurbeschermingsrecht - Marieke Kaajan, ENVIR advocaten                                                         

Gezondheid - Paul Bodden, Hekkelman Advocaten & Notarissen

Overgangsrecht in vogelvlucht - Bert Rademaker, Ministerie van BZK

Uitreiking van de VMR Scriptieprijs 2021

Literatuur en jurisprudentie

Deelnemers aan de VMR Actualiteitendag ontvangen het programmaboekje met tips voor actuele literatuur en jurisprudentie per onderwerp en exclusieve toegang tot de website waar de informatie ook digitaal (voor zover mogelijk) te bekijken is.

VIDEO-OPNAME bekijken

Van het congres wordt een opname gemaakt. Deze opname kan op verzoek ook achteraf worden bekeken.
Wilt u een opname van de bijeenkomst bekijken, dan kunt u een verzoek daartoe sturen aan ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Met dank aan

van-der-feltz-advocaten