VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Actualiteitendag 2021 - Programma

4 november 2021

 

Programma

9.00               Aanmelding en ontvangst

9.30 - 9.35     Opening dagvoorzitter - Kars de Graaf, voorzitter VMR en RUG

9.35 - 10.00   Actualiteiten bestuursprocesrecht - Hanna Tolsma, RUG

10.00 - 10.25  Activiteitenbesluit en Wabo - Valerie van ’t Lam, Stibbe                                                              

10.25 - 10.50  Maatschappelijk effectieve omgevingsrechtspraak - Maarten Verhoeven, Rechtbank Oost-Brabant  

10.50 - 11.10  PAUZE

11.10 - 11.35  Bestemmingsplannen en verbrede reikwijdte - Regina Koning, Koning B&G

11.35 - 12.00  Europese ontwikkelingen: afdwingbaarheid van EU normen - Wybe Douma, EEL Consultancy

12.00 - 12.25  Handhaving van het milieurecht - Marleen Velthuis, NautaDutilh

12.25 - 12.50  Bodem en energietransitie - Edward Brans, Pels Rijcken&Droogleever Fortuijn

12.50 - 13.05  Uitreiking VMR Scriptieprijs 2021

13.05 - 13.40  LUNCH

13.40 - 14.05  Waterrecht - Jasper van Kempen, Rijkswaterstaat Corporate Dienst

14.05 - 14.30  Milieueffectrapportage - Marcel Soppe, Soppe Gundelach advocaten

14.30 - 14.55  Afval - Ron Laan, Van Diepen Van der Kroef Advocaten

14.55 - 15.15  PAUZE

15.15 - 15.40  Natuurbeschermingsrecht - Marieke Kaajan, ENVIR advocaten

15.40 - 16.05  Gezondheid in relatie tot het omgevingsrecht - Paul Bodden, Hekkelman Advocaten & Notarissen

16.05 - 16.30  Overgangsrecht in vogelvlucht - Bert Rademaker, Ministerie van BZK

16.30               Afsluiting

 

Literatuur en jurisprudentie

Deelnemers aan de VMR Actualiteitendag ontvangen het programmaboekje met tips voor actuele literatuur en jurisprudentie per onderwerp.

VIDEO-OPNAME bekijken

Van het congres wordt een opname gemaakt. Wilt u deze opname achteraf bekijken, dan kunt u een verzoek daartoe sturen aan ofni.[antispam].@milieurecht.nl.
De kosten voor het ontvangen van de opname zijn gelijk aan de kosten voor deelname aan de dag zelf.

Met dank aan

stibbe

 

van-der-feltz-advocaten