VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Presentaties VMR Bijeenkomst 'Het recht: boost of belemmering voor duurzame handelsketens?' - 19 maart jl

Geplaatst op 20-03-2024  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Natasja Teesing

Op 19 maart organiseerde de Werkgroep Mondiale Duurzaamheid en recht een bijeenkomst over de vraag welke rol het recht speelt bij de verduurzaming van handelsketens. In de recent verschenen VMR bundel 'Duurzame handelsketens en het recht: een decennium later' schrijven 7 auteurs over recente juridische ontwikkelingen, zoals over de rol van het recht bij de opkomst van kweekvlees en kweekzuivel (Jonathan Verschuuren, Tilburg University)), integrale ketengerichte aanpak van waterschaarste (Marga Robesin, UCWOSL), de EU-verordening ontbossingsvrije producten (WYbe Douma, EEL), de bescherming van buitenlandse investeringen in fossiele industrie in investeringsbeschermignsovereenkomsten (Laurens Ankersmit, UvA), de uitdagingen rondom WTO en palmolie (Natalie Dobson, Min EZK), en over de keten van lichtvervuiling en EU-recht (Niels Hoek, Eúropean University Institute).

Voor de bijeenkomst van 19 maart nodigde de werkgroep Liesbeth Enneking, bijzonder hoogleraar Juridische aspecten van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, uit om te reflecteren over de vraag wat de rol van het recht is bij verduurzaming van handelsketens. Alle auteurs hebben een korte pitch over hun bijdrage in de VMR-bundel gegeven.Twee belangrijke actuele onderwerpen zijn nog nader besproken. Natalie Dobson sprak over de actuele ontwikkelingen en uitdagingen rondom WTO en palmolie en ging in op de recente WTO-uitspraak inzake de klacht van Maleisië tegen EU over de beperking van palmolie import. Janneke Bazelmans besprak aan de hand van de actuele ontwikkelingen rondom de EU-richtlijn over 'Corporate Sustainablity Due Diligence' over Business Detoz, de waardeketens zuiveren van misstanden via due diligence.

Binnenkort verschijnt het verslag van deze bijeenkomst in het Tijdschrift voor Milieu en Recht.

U kunt het programma en de presentaties hier bekijken.