VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

WTO en duurzame ketens: Wie is er (niet) bang voor de WTO?

Geplaatst op 01-09-2016  -  Categorie: Columns Wg Mondiale Drzheid  -  Auteur: Janneke Bazelmans

In 2014 presenteerde de Werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht een publicatie over de juridische aspecten van duurzame handel. In deze studie is gekeken naar de duurzame handelsketens voor de producten hout, palmolie, conflictmineralen en katoen.
Bij het vergelijken van de relevante wettelijke regelingen viel het de werkgroep op dat de EU in elk van deze ketens een andere rol speelt in het reguleren (of het juist niet reguleren) ervan.

In een nieuw onderzoeksproject focust de werkgroep zich op de relatie tussen vrijwillige regulering voor duurzame handel in vis, hout, palmolie en katoen producten aan de ene kant en de regelgeving door de Europese Unie en de Nederlandse overheid aan de andere kant. Het onderzoeksproject is gericht op de mogelijkheden voor een effectief en consistent EU-beleid om verduurzaming van handelsketens te bevorderen. Hierbij stuit je al snel op de invloed van WTO en bilaterale handelsverdragen.

Op 23 juni 2016 organiseerde de werkgroep een expertmeeting over de WTO en duurzame handelsketens. In een rondetafelgesprek discussieerden dertien deskundigen over de verschillen in de ontwikkeling van juridische instrumenten voor duurzame handel in het licht van het WTO-recht. Vragen die onder andere naar voren kwamen: waarom heeft de Europese Unie specifieke regelingen voor de handel in duurzame vis en voor duurzaam hout en niet voor palmolie of katoen? Welke invloed heeft de WTO op de ontwikkeling van EU-regulering voor duurzame handel in deze producten? Wat zijn de beperkingen ingevolge WTO? Hoe kan strijd met de WTO worden voorkomen?

De werkgroep bereidt momenteel een tweede bijeenkomst voor over bilaterale handelsverdragen en duurzame handelsketens. Hierbij zal ingegaan worden op de twee grote en veelbesproken handelsverdragen: TTIP en CETA. Daarnaast wordt de systematiek van bilaterale handelsverdragen in het algemeen besproken en de vraag belicht welke bijdrage deze verdragen leveren aan verduurzaming van handelsketens. De bijeenkomst zal in het najaar plaatsvinden en wordt aangekondigd in de nieuwsbrief.

WERKGROEP Mondiale duurzaamheid en recht
Op dit moment zijn er vier auteurs die zich richten op de juridische aspecten van verduurzaming van handelsketens op basis van onderzoek naar de regulering met betrekking tot de ketens van vis, hout, palmolie en katoen.
- Katoen: Marga Robesin (gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam)
- Palmolie: Janneke Bazelmans (advocaat bij Ecorecht)
- Hout: Wybe Douma (senior onderzoeker bij het TMC Asser Instituut)
- Vis: Thomas Rammelt (jurist op de mariene bescherming)