VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Monsanto Tribunaal: mensenrechten geschonden en ecocide

Geplaatst op 21-08-2017  -  Categorie: Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Jan Juffermans

Monsanto Tribunaal: mensenrechten geschonden en ecocide

Op 18 april 2017 presenteerden vijf rechters hun conclusies in de vorm van een ‘Advisory opinion’.

Vele internationale getuigen werden verhoord tijdens het Monsanto Tribunaal in 2016 in Den Haag. Op 18 april 2017 hebben de vijf rechters hun conclusies gepresenteerd in de vorm van een ‘Advisory opinion’, ook in Den Haag.

Een van de conclusies: Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid”.

Aanklachten

Het Monsanto-tribunaal werd opgericht om de chemie- en zadenbedrijf  Monsanto ter verantwoording te roepen voor haar wereldwijde schendingen van de mensenrechten. Daarvoor werd een panel van internationale experts bijeen gebracht die een aanklacht van meer dan 500 milieuverenigingen, organisaties van landbouwers en van inheemse volkeren beoordeelden. 

Naast het berokkenen van schade aan grondrechten van mensen heeft Monsanto stelselmatig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijk schadelijke werking van glyfosaat beïnvloed en de discussie daarover gemanipuleerd.

Er is een groeiende discrepantie ontstaan tussen (mensen)recht en bedrijfsbelang, die gevaarlijk is voor de internationale ontwikkelingen.

Ecocide

Om de misstanden aan te pakken is het noodzakelijk, dat er jurisprudentie wordt ontwikkeld omtrent 'ecocide': het bewust handelen met schadelijke gevolgen voor het ecosysteem. Het handelen zoals Monsanto doet, zou dan aangeklaagd kunnen worden als een vorm van deze misdaad.

Het Monsanto-Tribunaal is ook erg bezorgd over het feit dat het internationaal recht meer en meer wordt ondergraven door het gebrek aan bedrijfsverantwoordelijkheid. Organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie WTO en vrijhandelsakkoorden ondermijnen de rechten van de bevolking.

Het Tribunaal roept op om naast staten ook instellingen zoals multinationals verantwoordelijk te maken voor overtredingen van het internationaal recht en ze daarvoor ook voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te dagen.

Zie de volledige ‘Avisory Opinion’ van het Monsanto Tribunaal.

Jan Juffermans
Werkgroep Voetafdruk Nederland, Platform Duurzame en Solidaire Economie,
Transitie Boxtel, Fossielvrij NL

augustus 2017