VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? - 18 november 2014

VMR Verdiepingsbijeenkomst

 

Inleiding

In zijn boek analyseert mr. drs. S.D.P. (Sander) Kole de (on)mogelijkheden van het beheerplan. Daarnaast onderzocht hij of de kwalificerende habitats en soorten met andere juridische instrumenten kunnen worden beschermd. In dat kader zijn de toepassingsmogelijkheden van natuursubsidies, het inrichtingsplan, het bestemmingsplan en enkele waterplannen onderzocht.

Het boek bevat tenslotte een bespreking van de voor dit onderzoek relevante delen van het Engelse natuurbeschermingsrecht.

Sander Kole zal ook ingaan op de mogelijke gevolgen van de geplande Wet Natuurbescherming en het voorstel voor de Omgevingswet voor het beheerplan.

Op 15 april 2014 is mr. drs. S.D.P. (Sander) Kole bij de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op dit onderzoek. Hij is thans als universitair docent aan de Open Universiteit Nederland. 

Programma

Tijdens deze middag verzorgde Sander Kole een inleiding over zijn proefschrift. Na een korte pauze ging hij met de deelnemers in gesprek.

Presentatie

Het beheerplan voor Natura2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? Klikt u hier om de presentatie te bekijken

Literatuurtips en jurisprudentie

S.D.P. Kole, ‘De (on)mogelijkheden om bestaand gebruik door middel van een beheerplan voor Natura 2000-gebieden te onttrekken aan de vergunningplicht van artikel 19d, eerste lid Nbw 1998’, JFf 2014/98, p. 235 – 241

S.D.P. Kole, Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden. Een onderzoek naar de effectiviteit van het beheerplan, mede in relatie tot andere planfiguren in het omgevingsrecht, Deventer: Kluwer 2014 (diss.)
Bekijkt u de samenvatting van het proefschrift. Het boek is verkrijgbaar via de uitgeverij Kluwer.

S.D.P. Kole, ‘Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument?, M en R 2009, p. 285-291

P. Mendelts, ‘Beheersplannen voor Natura 2000-gebieden’, M en R 2006, p. 489-491

Jurisprudentie

ABRvS 24 september 2014, No. 201311492/1/R2 (Beheerplan Natura 2000-gebied Polder Zeevang)

ABRvS 28 mei 2014, TBR 2014/136 (Beheerplan Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen)

ABRvS 16 december 2009, BR 2010, 147 (Beheerplan Voordelta)

Internet

Uitvoerige informatie met betrekking tot aanwijzing en de bescherming van alle Nederlandse Natura 2000-gebieden - met inbegrip van (ontwerp)beheerplannen - is te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken via deze link.