VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Twee ontwerp-AMvB's onder de loep - 15 september 2016

VMR Themamiddag

 

Programma

Op 1 juli 2016 zijn de ontwerp-AMvB’s op grond van de Omgevingswet openbaar gemaakt.
Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedden we tijdens deze VMR Themamiddag aandacht aan twee AMvB’s: het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De studiemiddag biedt een introductie op deze nieuwe regels.

Bekijkt u hier het programma.

Presentaties

Korte introductie op de AMvB's - Presentatie Ankie Meijer (Ministerie van I en M)

Omgevingswaarden, instructieregels - Presentatie Paul van der Lee (Ministerie van I en M)

Beoordelingsregels vergunning - Presentatie Tonny Nijmeijer (Radboud Univ. Nijmegen)

Structuur besluit, inrichting/activiteit - Presentatie Marije van der Vliet (Ministerie van I en M)

Zorgplicht en maatwerk - Presentatie Kars de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen)