VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

PAS op de plaats.......en nu? - 28 juni 2017

VMR Themamiddag

 

Programma

Eind 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negen zaken behandeld over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een van de kernvragen waar de Afdeling zich in deze zaken over heeft gebogen, is of de PAS houdbaar is in het licht van artikel 6 Habitatrichtlijn. De Afdeling staat op het punt hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Tijdens deze studiemiddag hoort u vier deskundigen over de werking van de PAS, de uitspraken van de ABRvS en de prejudiciële vragen. Wat zijn de gevolgen van de uitspraken en de prejudiciële vragen voor de tussenperiode tot aan het arrest van het HvJ? Wat gebeurt er als de PAS onderuit gaat?

Sprekers:
Erwin Adema (PAS Bureau), Ralph Frins (Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Witteveen en Bos), Marieke Kaajan (ENVIR advocaten), Luuk Boerema (Boerema & vd Brink).

Voorzitter:
Kars de Graaf, bestuurslid VMR en adjunct-hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen

Bekijkt u hier het programma

Verslag

W.J. Ploeg, PAS op de plaats... en nu?, M en R 2017/91, afl. 7, p. 643.

Presentaties

De ontwikkeling, resultaten en effecten van de PAS - Erwin Adema

Reflectie op de tussenuitspraken en prejudiciele vragen - Ralph Frins

Reflectie op gevolgen voor de 'tussenperiode' - Marieke Kaajan

Vooruitblik naar de toekomst  - Luuk Boerema

Stellingen met stemming

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers over stellingen gestemd. Bekijkt u hier de uitslag per stelling.

Binnenkort verschijnt het verslag van deze bijeenkomst in het Tijdschrift voor Milieu en Recht.

Literatuurtips

Deze annotaties worden door Kluwer aangeboden aan de deelnemers van de VMR Themamiddag van 28 juni 2017 en de leden van de VMR. Ze verschijnen in aflevering 6 van het Tijdschrift voor Milieu en Recht.

ABRvS 17 mei 2017, 201600614/1/R2, 201600617/1/R2, 201600618/1/R2, 201600620/1/R2, 201600622/1/R2 en 201600630/1/R2
(Van Ettekoven, Uylenburg, Schueler)
m.nt. M.M. Kaajan, M en R 2017/84

ABRvS 17 mei 2017, 201506170/1/R2201506807/1/R2, 201506815/1/R2 en 201506818/1/R2
(Van Ettekoven, Uylenburg, Schueler)
m.nt. M.M. Kaajan, M en R 2017/85

Ralph Frins, PAS op de plaats...en nu?, TBR 2017-93 (alleen voor deelnemers en leden toegankelijk)

Luuk Boerema, Het stikstofdoolhof; wat als de PAS omvalt?, JFf 2014-1