VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR goes WILD - 17 mei 2017

VMR Excursie

 

Programma

Bekijkt u hier het programma.

De rol van het recht bij het beschermen van wildernis in Europa

Kees Bastmeijer

Kees Bastmeijer besteedde aandacht aan wat ‘wildernis’ is en of er in Europa nog wel wildernissen te vinden zijn. Omdat hij van oordeel is dat het concept zeker relevant is voor Europa, stond hij stil bij de vraag waarom we wildernis zouden willen beschermen: wat zijn de sociale, economische en ecologische waarden van wildernissen? Dit alles besprak hij kort om vervolgens het accent te kunnen leggen op de vraag in welke mate wildernis in Europa bescherming krijgt (of zou kunnen krijgen) onder geldend internationaal, Europees en nationaal recht. Hij presenteerde hierbij de belangrijkste conclusies van het boek ‘Wilderness Protection in Europe: The Role of International, European and National Law’ (Cambridge University Press, 2016), waaraan dertig experts meewerkten.

De terugkomst van grote roofdieren en bijbehorende juridische kwesties

Arie Trouwborst

Wolven, lynxen, beren en andere grote roofdieren zijn in voorbije eeuwen in grote delen van Europa uitgeroeid. In de afgelopen decennia zijn hun populaties gelukkig weer aan het opkrabbelen, en zelfs in Nederland zijn weer wolven waargenomen. Door de terugkeer van grote roofdieren in gebieden waar zij lang zijn weggeweest worden helaas ook her en der oude conflicten met de mens (en tussen mensen) weer nieuw leven ingeblazen. Arie Trouwborst stond stil bij de rol van het recht – vooral het Europese natuurbeschermingsrecht – bij het mogelijk maken en in goede banen leiden van de ‘carnivore comeback’. Hij putte hierbij uit de keur aan praktijkvoorbeelden die binnen het onderzoeksproject Ius Carnivoris inmiddels op de juridische snijtafel hebben gelegen. 

Re-wilding Nederland – maar hoe doen we dat en wat willen we dan terug hebben?

Leo Linnartz

Leo Linnartz gaf een introductie over rewilding in Nederland, een recente vorm van natuurbescherming. Niet via het conserveren van bestaande natuurwaarden, maar door het doelbewust vergroten van deze waarden door sleutelsoorten en sleutelprocessen toe te voegen. Van stuivende duinen en meanderende beken naar bossen waar brand en insectenplagen een rol mogen spelen en waar een mix van grote grazers een belangrijke rol spelen, zowel tijdens hun leven als na afloop daarvan. Maar tegen welke juridische problemen lopen deze natuurontwikkelaar aan? De spreker schetste aan de hand van een aantal praktijksituaties welke problemen er spelen: krijgt de bezoeker een ultieme natuurervaring of een woud van waarschuwings- en verbodsborden te zien? Leven er nu wilde dieren of wordt alles wat de mens inbrengt binnen de veehouderijwetgeving geperst? En hoe zit het met kadaverwetgeving, aansprakelijkheid en milieuwetgeving en natuurontwikkeling? De spreker liet zien dat natuurontwikkelaars er klaar voor zijn, maar de wetgeving nog allerminst. 

EXCURSIE

Na de lezingen trokken we onder leiding van Leo Linnartz het gebied de Maashorst in. We leerden over wijstgronden, wisenten en stierenkuilen en over de bijdrage van grote grazers aan een natuurlijk boslandschap. We vonden de groep wisenten met drie jongen grazend op een grote vlakte en we hebben ze goed kunnen bekijken.