VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Milieubescherming in het omgevingsplan - 24 november 2016

VMR Themamiddag

 

Inhoud

Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding is voorzien in 2019, leidt tot een stelselherziening binnen het omgevingsrecht. Het betreft het toekomstige stelsel van regels over de fysieke leefomgeving zoals water, milieu en ruimtelijke ordening. Vijftien auteurs vanuit de wetenschap, overheid, advocatuur, rechterlijke macht en uitvoeringspraktijk hebben aan deze bundel bijgedragen. De bijdragen zijn vanuit verschillende invalshoeken geschreven en vormen een verkenning van de (on)mogelijkheden die het omgevingsplan biedt voor het beschermen, verbeteren en benutten van het milieu. De bundel is zowel geschikt om te betrekken bij verdere uitwerking van de Omgevingswet- en regelgeving als ter voorbereiding op het werken met een omgevingsplan.

Tijdens de middag hebben drie referenten, te weten prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman, prof. mr. R. (Rosa) Uylenburg (beiden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) en mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek (senior legal counsel bij VNO-NCW en geassocieerd medewerker bij het UCWOSL) gereflecteerd op de bijdragen.

Programma

Bekijkt u hier het programma van de bijeenkomst.

Presentaties

U kunt hier de opmerkingen van de referenten bekijken:

Reactie door Jan van den Broek

Reactie door Rosa Uylenburg

Niels Koeman had zijn vragen mondeling toegelicht en deze niet in een presentatie verwerkt. Alle bijdragen van de referenten en de reacties van de auteurs zijn in het verslag verwerkt en in de bundel opgenomen (VMR Publicatie 2016-1).