VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Duurzame handel in juridisch perspectief - 26 september 2014

VMR Themamiddag

 

Programma

In 2050 zal onze planeet naar verwachting bevolkt worden door negen miljard mensen. De bevolkingsgroei, de klimaatverandering en de toenemende productie en consumptie zullen leiden tot grote mondiale problemen, zoals schaarste aan voedsel en water. Dit besef dringt langzaam door bij de consument en leidt tot een vraag naar duurzaam geproduceerde producten, die een bijdrage leveren aan verminderen van de milieudruk en sociale misstanden in andere landen.

Op internationaal niveau zijn er richtlijnen ontwikkeld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder meer de OESO, de UN en de Europese Unie. Ook Nederland kan, als handels- en importland, via de verduurzaming van internationale handelsketens een belangrijke bijdrage leveren. Het kabinet bood - ter uitwerking van haar eigen verantwoordelijkheid en die van bedrijven - in 2013 het ‘Nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten’ aan de Tweede Kamer aan.

De leden van de in 2013 gestarte werkgroep ‘Mondiale duurzaamheid en recht’ van de Vereniging voor Milieurecht gaan in dit preadvies in op een aantal juridische aspecten van verduurzaming van handelsketens. De helft van de hoofdstukken gaat in op onderwerpen die voor alle handelsketens relevant zijn, zoals het voorstel tot aanvulling van de Guiding Principles met speciale milieubeginselen, de rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht, de werking van gedragscodes en het belang van ‘grievance mechanisms’ op bedrijfsniveau en de noodzaak van ‘empowerment’ van de lokale bevolking. De andere helft van de bijdragen focust op een bepaalde handelsketen, conflictmineralen, waterschaarste en katoen, palmolie en hout.

Bekijkt u hier het programma van deze bijeenkomst.

Presentaties

Duurzame internationale handelsketens, Van niche naar norm, De rol van regulering - Presentatie Mark van Oorschot - Planbureau voor de Leefomgeving 

Katoen en waterschaarste - Presentatie Marga Robesin (auteur preadvies)

Tien jaar RSPO: verduurzaming van de palmolieketen - Presentatie Janneke Bazelmans - auteur preadvies 

Nieuwe EU regelgeving voor de mijnbouwsector: conflictmineralen en due diligence - Presentatie Steffen van der Velde (auteur preadvies)

Strijd tegen illegaal gekapt hout - Presentatie Wybe Douma (auteur preadvies)

Publicatie

In de publicatie 'Duurzame handel in juridisch perspectief' vindt u de bijdragen van de leden van de werkgroep 'Mondiale duurzaamheid en recht', de schriftelijke reacties van de referenten, het verslag van de discussie en een deelnemerslijst.

Verslag

N. Teesing, Duurzame handel in juridisch perspectief, Verslag van de VMR Themamiddag over het preadvies van de werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht, M en R 2014/149, p. 746-748