VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Circulaire economie en recht: van afval naar grondstof - 2 februari 2016

VMR Themamiddag

 

Programma

Tijdens deze themabijeenkomst stond de vraag centraal welke veranderingen in het Europese recht (met name de Europese afvalstoffenrichtlijnen en de EVOA, maar ook bijv. REACH en de richtlijn Ecodesign) en het Nederlandse recht (Wet milieubeheer en het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan LAP3) nodig zijn om de gewenste overgang naar een circulaire economie van de grond te krijgen.

Programma

Voorzitter: Marleen van Rijswick, Universiteit Utrecht, voorzitter Vereniging voor Milieurecht

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vereniging voor Milieurecht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Verslag

'Circulaire economie en recht', Verslag van een VMR Themamiddag, door E. de Lorijn, E. de Bruijne, M en R 2016/4, nr. 45, p. 293.