VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Externe Veiligheid - 13 oktober 2016

VMR Speciaal

 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de recente ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid: de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor de omgeving.
De bijeenkomst is gericht op de uitvoeringspraktijk. Er  is aandacht besteed aan onder andere het huidige en het toekomstige juridische kader onder de Omgevingswet, wijzigingen in het omgevingsveiligheidsbeleid en de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid.

Bekijkt u hier het programma.

Presentaties

Externe veiligheid - Presentatie Esther Broeren 

Hoe verandert het omgevingsveiligheidsbeleid in de Omgevingswet? - Presentatie Annemie Wetzer

Externe veiligheidsrisico's onder de Omgevingswet - Presentatie Paul van der Lee