VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Praktijkdag 2017 - 30 november 2017

 

Presentaties

Toekomst van het Activiteitenbesluit - het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving - Presentatie Harm Borgers (AT& Osborne)

IPPC en BBT - Presentatie Jochem Spaans (Allen& Overy en docent VU Amsterdam)

Toezicht en handhaving - Presentatie Mr. C.J. (Jaap) IJdema (Adriaanse van der Weel Advocaten)

Rechtsbescherming - Presentatie Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen)

Informatievoorziening in het milieu-toezicht - Presentatie Mr. W.E.H. (Willem) Sloots (Advies, juridica en procesmanagement)

The internet of environmental things - Presentatie Mr. L.W. (Lucas) Oost Lievense (Digitale Checklisten)

Windparken - Presentatie Mr. R.G.M. (Renske) van Ekdom (NUON Energy)

Externe veiligheid - Presentatie Mr. drs. J.H.K.C. (Christiaan) Soer (Royal HaskoningDHV)

Geluidhinder - Presentatie Mr. J.A.M. (Jos) van der Velden (AKD Advocaten en Notarissen)

Energiebesparing - Presentatie Mr. E. (Esther) Beukenhorst (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)

Water (Lozingen) - Presentatie Mr. ir. M.J. (Ina) Kraak (Unie van Waterschappen)

Afval(sto en)recht en het Activiteitenbesluit - Presentatie  mr. E. (Erik) Dans
(AKD Advocaten en Notarissen)

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit - Presentatie mr. P.P.A. (Paul) Bodden
(Hekkelman Advocaten)