VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Het Activiteitenbesluit in de juridische praktijk - 25 november 2015

VMR PRAKTIJKDAG

 

Programma

Op deze tweede VMR Praktijkdag kwamen de belangrijkste juridische ontwikkelingen
rondom de toepassing van het Activiteitenbesluit aan het licht.

Dertien deskundige sprekers spraken over een aantal algemene onderwerpen in
relatie tot het Activiteitenbesluit, zoals de stand van het zaken en de
toekomstplannen rondom het Activiteitenbesluit; over IPPC en BBT, over toezicht,
handhaving en rechtsbescherming. Twee speciale thema’s zijn voor deze dag
geselecteerd: informatievoorziening in het milieutoezicht en ‘the internet of
environmental things’.
Daarnaast kwam een aantal sectorale onderwerpen en de uitvoering binnen het
Activiteitenbesluit op het programma. Aan de orde kwamen de actuele
ontwikkelingen rondom water (lozingen), geluidhinder, energiebesparing,
windparken, externe veiligheid, agrarische activiteiten en afval.


Bekijkt u hier het uitgebreide programmaboekje met literatuurverwijzingen per onderwerp.
 

Presentaties

Toekomst van het Activiteitenbesluit - het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving - Presentatie Harm Borgers (AT& Osborne)

IPPC en BBT - Presentatie Jochem Spaans (Allen& Overy en docent VU Amsterdam)

Toezicht en handhaving - Presentatie Mr. C.J. (Jaap) IJdema (Adriaanse van der Weel Advocaten)

Rechtsbescherming - Presentatie Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen)

Informatievoorziening in het milieu-toezicht - Presentatie Mr. W.E.H. (Willem) Sloots (Advies, juridica en procesmanagement)

The internet of environmental things - Presentatie Mr. L.W. (Lucas) Oost Lievense (Digitale Checklisten)

Windparken - Presentatie Mr. R.G.M. (Renske) van Ekdom (NUON Energy)

Externe veiligheid - Presentatie Mr. drs. J.H.K.C. (Christiaan) Soer (Royal HaskoningDHV)

Geluidhinder - Presentatie Mr. J.A.M. (Jos) van der Velden (AKD Advocaten en Notarissen)

Energiebesparing - Presentatie Mr. E. (Esther) Beukenhorst (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)

Water (Lozingen) - Presentatie Mr. ir. M.J. (Ina) Kraak (Unie van Waterschappen)

Afval(sto en)recht en het Activiteitenbesluit - Presentatie  mr. E. (Erik) Dans
(AKD Advocaten en Notarissen)

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit - Presentatie mr. P.P.A. (Paul) Bodden
(Hekkelman Advocaten)