VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Het Activiteitenbesluit in de juridische praktijk - 27 november 2013

VMR PRAKTIJKDAG

 

Programma

Op deze eerste VMR Praktijkdag bespraken 13 deskundigen de belangrijkste juridische ontwikkelingen rondom de toepassing van het Activiteitenbesluit.
Aan de orde kwam de stand van het zaken en de toekomstplannen rondom het Activiteitenbesluit, IPPC (RIE), de omgevingsvergunning beperkte milieutoets en rechtsbescherming en handhaving. Ook is gesproken over de rol van certificering en normalisatie in het Activiteitenbesluit. Daarnaast werd gesproken over een aantal sectorale onderwerpen, de uitvoering binnen het Activiteitenbesluit., en de onderwerpen water (lozingen), geluidhinder, energiebesparing, bodembescherming, externe veiligheid, agrarische activiteiten, afval en luchtkwaliteit.


Bekijkt u hier het uitgebreide programmaboekje met literatuurverwijzingen.

 

Presentaties

Verleden, heden en toekomst van het Activiteitenbesluit - Presentatie Dorothé Albers (Ministerie van I en M)
Richtlijn industriële emissies en het Activiteitenbesluit - Presentatie Jochem Spaans (Allen&Overy)
Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets - Presentatie Karin Karssen-Hoogerwerf (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)
Water(lozingen) - Presentatie Simon Handgraaf (Colibri Advies)
Rechtsbescherming en handhaving - Presentatie Kars de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen)
De rol van certificering en normalisatie in het Activiteitenbesluit - Presentatie Richard Neerhof (VU Amsterdam)
Geluidhinder - Presentatie Jos van der Velden (AKD Breda)
Energiebesparing - Presentatie Martijn van de Hoek (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Bodembescherming - Presentatie Gerrit van der Veen (AKD Rotterdam en RUG)
Externe Veiligheid - Presentatie Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV)
Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit - Presentatie Paul Bodden (Hekkelman Advocaten)
Afvalstoffen - Presentatie Arthur van Rossem (Legaltree)
Luchtemissies in het Activiteitenbesluit - Presentatie Renske van Ekdom (NUON Energy)