VMR blokje




Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Natuur - Webinar

donderdag 8 oktober 2020

tijd: 14.00 - 16.00 uur

 

 

Programma

Tijdens deze VMR Leergang Natuur komen de ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie aan de orde met betrekking tot de gebiedsbescherming en daarnaast wordt gesproken over de soortenbescherming in relatie tot ruimtelijke aspecten. De bescherming van natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze wet komen te vervallen. Tijdens de leergang wordt dan ook ingegaan op de Aanvullingswet natuur Omgevingswet en het bijbehorende Aanvullingsbesluit. Ook wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen over het onderwerp stikstofdepositie.

De inleiders gaan in op de Wet natuurbescherming, de integratie in de Omgevingswet en de toepassing van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Daarbij wordt ook ingegaan op de aanpassing ven Natura 2000.

Het doel van de middag is dat de deelnemers kennis vergaren over de huidige en toekomstige regelgeving ter bescherming van de natuur en de toepassing daarvan in de praktijk, en een overzicht krijgen van de actuele jurisprudentie. Deelnemers aan deze middag kunnen tevoren ook vragen rondom hun eigen praktijk ter bespreking inbrengen.

 

Programma

Gebiedsbescherming

Spreker: Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen

Soortenbescherming

Spreker: Annelies Freriks, advocaat bij ELEMENT Advocaten

Stikstofdepositie

Spreker: Marieke Kaajan, advocaat bij ENVIR Advocaten

Vragen en discussie

 Deelnemers kunnen tevoren specifieke vragen indienen, die tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk beantwoord zullen worden.

Voorzitter:

Harm Dotinga, Vogelbescherming Nederland en bestuurslid VMR

Kosten:

VMR-leden €125, niet-leden €295

-----------------------------------

Presentatie

Na de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van de inleiders.

Literatuurtips

Hier vindt u voor de bijeenkomst de benodigde achtergrondinformatie.