VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Geurhinder

Donderdag 16 november 2023

tijd: 14.00 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

 

 

Inleiding

Geurhinder is een van de meest bekende en gevreesde milieugevolgen, niet alleen de geur van (intensieve) veehouderijen maar ook de geur van industrie. Veel rechtszaken gaan over geurhinder, bijvoorbeeld de uitspraak van 14 september 2022 van de Rechtbank Den Haag over de huidige geurnormen in de Wet geurhinder en veehouderij. Is de aanvaardbaarheid van geurhinder in Nederland nu goed geregeld en wat verandert er na inwerkingtreding van de Omgevingswet?

geurmonsterzak

Foto Geurmonsterzak, met dank aan Eric Feringa

Tijdens deze VMR Leergang Geurhinder hoort u vier deskundige sprekers over de juridische implicaties van geurhinder voor de industrie en voor de veehouderij en over de beoordeling van geurhinder (over geurmetingen) of de gevolgen van geurhinder voor de volksgezondheid. Tijdens de paneldiscussie behandelen de deskundigen gezamenlijk vragen van de deelnemers over de wijze waarop geurhinder in de Omgevingswet wordt geregeld.

 

Kosten: VMR Leden €175, niet-leden €350.

Literatuurtips

Tips volgen

Programma

13.30 - 14.00              Ontvangst en registratie                  

14.00 – 14.05             Opening Maarten Verhoeven, dagvoorzitter         

14.05 – 15.05             Algemene inleiding over geurhinder en geurmetingen

Eric Feringa, StAB      

15.05 – 15.20             PAUZE    

15.20 – 15.50             Juridische implicaties voor veehouderij

Teun Verstappen, Omgevingsdienst                     

15.50 – 16.20             Juridische implicaties voor industrie

Luurt Wildeboer, Houthoff advocaten

16.20 - 16.35              Gezondheid en geur

Rob van Aalsburg, GGD         

16.35 – 17.00             Plenaire discussie  - Omgevingswet en geurhinder

17.00                          Afsluiting en aansluitend borrel

Presentaties

Na de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van deze middag.

Met dank aan

stibbe

vfz-logo-fc

habitat-logo2022