VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Afval - Programma

11 april 2019

 

Programma

VMR Leergang Afval - Wat doen CE en de nieuwe KRA met het afvalrecht?

Tijdens de middag informeren vier deskundige sprekers u over het afvalstoffenrecht en de betekenis daarvan bij de ontwikkeling van een circulaire economie. De recente wijzigingen van Europese (Kaderrichtlijn Afvalstoffen en andere) en nationale wetgeving en de actuele stand van zaken van de jurisprudentie worden behandeld. 

Naast het wetgevingskader wordt ingegaan op het beleidskader, zoals dat is opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3). Ook wordt daarbij aandacht besteed aan de transitie naar circulaire economie. De cursus laat zien wat de consequenties van het juridisch kader en het beleid zijn voor concrete vragen die spelen bij vergunningverlening en handhaving.

Deze middag zal Chris Backes, Universiteit Utrecht, optreden als voorzitter.

Programma

14.00 – 15.00             John Tieman en Sascha Grievink, Ministerie van I&W

15.00 - 15.20              Vragen

15.20 - 15.40              PAUZE 

15.40 – 16.10             Edward Brans, Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn

16.10 – 16.20             Vragen

16.20 - 16.50              San Adelaar, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

16.50 – 17.00              Vragen

 17.00                          Afsluiting bijeenkomst met aansluitend borrel

Presentaties

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van de inleiders.

 

Afvalstoffenrecht in een circulaire economie - Presentatie

John Tieman en Sascha Grievink, Ministerie van I&W

LAP 3 en Leidraad Afvalstof of Product. Op naar de circulaire economie! - Presentatie

Edward Brans, Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn

Afval en de praktijk - Presentatie

San Adelaar, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Praktische zaken

Datum: donderdag 11 april 2019

Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht - Routebeschrijving (pdf)

Literatuur en jurisprudentie

Literatuur
* S.F. J. Sluiter, 'Het begrip ‘afvalstof’ – de stand van zaken', 2 juli 2018, PRO 2018/4

* John Tieman, 'Afval of grondstof in een circulaire economie - op zoek naar meer rechtszekerheid', in: Met recht naar een circulaire economie, VMR Publicatiereeks 2017-1

* Ron Laan, Actualiteiten Afvalstoffenrecht, M en R 2018/65

* Tjeerd van der Meulen en Ynze Flietstra, Handboek Afvalstoffenrecht, Berghauser Pont 2015

Wetgeving/beleid

Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EU, gewijzigd door richtlijn 2018/851/EU (geconsolideerde versie)

Landelijk afvalbeheersplan 3 (LAP3), Slimmer omgaan met grondstoffen (link)

* Leidraad afvalstof of product, richtsnoeren voor de uitleg en toepassing van de begrippen ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, juli 2018;

Rechtsoordelen einde-afval status, (Link naar beneden scrollen)

Jurisprudentie

ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:150

ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206

ABRvS 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:543

ABRvS 24 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1344

ABRvS 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3219, AB 2019/77, m.nt. J.R.C. Tieman

HvJ EU 28 maart 2019, C-60/18 (Tallinna Vesi), ECLI:EU:C:2019:264

HvJ EU 14 maart 219, C-399/17 (TPS-NOLO Geobal), ECLI:EU:C:2019:200

Overig

Making the Circular Economy work, Guidance for Regulators on enabling Innovations on the Circular Economy (prevention and recycling of waste), MiW and IMPEL Guidance (febr. 2019)