VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Toezicht en handhaving in het omgevingsrecht - 18 april 2013

VMR Themamiddag

 

Programma

Tijdens deze VMR Themamiddag is gesproken over de vraag op welke wijze toezicht en
handhaving plaatsvindt in het omgevingsrecht. Twee inleiders, prof. mr. A.B. Blomberg (Erasmus Universiteit Rotterdam) en mr. dr. I.M. Koopmans (Functioneel Parket) bespraken de instrumenten uit het bestuursrecht en het strafrecht. Zo kwam onder meer aan de orde wie bevoegd is, welke (nieuwe) instrumenten er zijn, Europese ontwikkelingen, actuele jurisprudentie en of er sprake is van een integrale aanpak en hoe die werkt. Beide inleiders bespra ken enkele knelpunten uit de praktijk bij de toepassing van de instrumenten.Na een korte pauze ging Karin van Wingerde (Rekenkamer Rotterdam) op basis van recent onderzoek op zoek naar de praktijk en of de toepassing van sancties wel leidt tot betere naleving. Tot slot besprak mr. J. Teekens (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) wat er nodig is om enkele knelpunten op te lossen en welke nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn in het licht van de Omgevingswet.

Bekijkt u hier het programma van deze bijeenkomst.

Presentaties

Bestuursrechtelijke handhaving - Aletta Blomberg (Erasmus Universiteit Rotterdam en ngnb advocaten)

Strafrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht - Ingeborg Koopmans (Officier van Justitie)

De afschrikking voorbij - Karin van Wingerde (Rekenkamer Rotterdam)

Toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingswet - Jan Teekens (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Verslag

N. Teesing en M.J.C. Visser, Toezicht en handhaving in het omgevingsrecht, Verslag van een VMR Themamiddag, M en R 2013/7, p.406-408.

Publicatie

Jurisprudentie bij inleiding van prof. mr. A.B. Blomberg, Bestuursrechtelijke handhaving 
ABRvS 13 juni 2012, LJN BW8183, nr.201102842/1/A4 (5:39 Awb; eisen aan constatering verbeurte dwangsom; eisen aan controleverslag)
ABRvS 25 juli 2012, LJN BX2610, nr.201111954/1/A1 (invorderingsbesluit; deugdelijke en controleerbare vaststelling van feiten en omstandigheden)
ABRvS 20 maart 2013, LJNBZ4924, nr.201206016/1/A1 (geen controlerapport; wel foto’s)
 
Literatuursuggesties bijdrage dr. C.G. van Wingerde De afschrikking voorbij 
Gunningham, N., Kagan, R. & Thornton, D. (2003). Shades of Green. Business, Regulation, and Environment. Stanford: Stanford University Press.
 
Gunningham, N. &Sinclair, D. (2009a). Regulation and the Role of Trust: Reflections from the MiningIndustry. Journal of Law & Society, 36(2), 167-194.
 
Thornton,D., Gunningham, N.A. & Kagan, R.A. (2005). General Deterrence and Corporate Environmental Behavior. Law& Policy, 27 (2), 262-287. 
 
Wingerde, C.G. van (2012). De afschrikking voorbij. Een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. (zie link)
 
Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam 23 juli 2010, LJN BN2149 (Uitspraak in eerste aanleg Trafigura in de Probo Koala affaire).