VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter?

VMR Jubileumbijeenkomst

 

Programma

Tijdens het Jubileumcongres stond centraal wat de staat van het milieu is anno 2012 ten opzichte van 30 jaar geleden, of het milieu nog voldoende wordt beschermd en wat de rol is van de juridische instrumenten. De middag begon met drie plenaire inleidingen.

In vier workshops (twee parallelle sessies) is vervolgens gesproken over verschillende aspecten van de stelselwijziging van het omgevingsrecht:

Bekijkt u hier het programmaboekje van deze bijeenkomst.

Publicatie

De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter? - VMR Publicatie 2012-3

Verslag

A.W.G.J. Buijze LL.M., mr. dr. H.D. Tolsma, 'De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter?', Verslag van het VMR Jubileumcongres ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan, M en R 2012/10, p. 719-720.

Presentaties

Bijdrage van het milieurecht aan duurzame ontwikkeling - Presentatie Jacqueline Cramer (Utrecht Sustainability Institute)
 
Tijdens het VMR Jubileumcongres hebben vier workshops plaatsgevonden. Na afloop van de toelichting door de inleiders is over de stellingen gestemd. U kunt de stellingen hier bekijken. In het verslag van de bijeenkomst vindt u de uitslag van de stemming terug.

Workshop 1:
De Omgevingswet: gevolgen voor de bestuurlijke organisatie en de handhaving
stellingen workshop 1
Workshop 2: Europese aansluiting; een vergelijking met de Vlaamse aanpak
stellingen workshop 2
Workshop 3: Flexibilisering en programmatische aanpak
stellingen workshop 3
Workshop 4: Wet natuurbescherming: (geen) integratie in de Omgevingswet
stellingen workshop 4


De presentaties van de inleiders kunt u vinden in de VMR Publicatie 2012-3.