VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Op zoek naar een optimaal stelsel voor het milieurecht - 7 februari 2013

VMR Inspiratiesessie

 

Programma

Drie korte inleidingen door:

Harm Borgers (AT Osborne), Fred Kistenkas (Universiteit vanWageningen) en Jan van den Broek (VNO NCW).   

Gedachtenwisseling met de deelnemers.

Presentaties

Duurzaam handelen, een onderzoek naar de normatieve grondslag in het milieurecht - Presentatie Harm Borgers (AT Osborne)

Bundeling van omgevingsrecht - Presentatie Jan van den Broek (VNO-NCW)

Recht voor de groenblauwe ruimte in transitie - Presentatie Fred Kistenkas (Wageningen Universiteit)

Verslag

H.C. Borgers, J.H.G. van den Broek, F.H. Kistenkas, J.H.K.C. Soer en M.E.F. Staal, Op weg naar een optimaal stelsel voor het omgevingsrecht, Verslag van de VMR Inspiratiesessie van 7 februari 2013, M en R 2013-4, p. 229-232.

Publicatie

H.C. Borgers, ‘Fundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? Flexibiliteit, beleidsintegratie en duurzame belangenafweging in het omgevingsrecht’, TBR 2011/117

H.C. Borgers, Duurzaam handelen. Een onderzoek naar een normatieve grondslagvan het milieurecht (diss. EUR),Borgers/Sdu Uitgevers, 2012.

J.H.G. van den Broek, Bundeling van omgevingsrecht (diss. UM), Serie: Recht en Praktijk Staats- en bestuursrecht, deel SB5, Kluwer, ISBN: 9789013111613. Samenvatting proefschrift
 
J.H.G. van den Broek,‘Integrale benadering verdient integrale milieuvergunning’,in: Wetgever en gecoördineerde besluitvorming, Preadviezen Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid, Alphen aan den Rijn:Samsom H.D. Tjeenk WillInk 1997, p.11-47.
 
J.H.G. van den Broek, ‘De Kroonjuwelen van VROM. Herijking,omgevingsvergunning
en omgevingswetboek’, NJB 2005, p. 578-584.
 
J.H.G. van den Broek,‘Omgevingswet: de kers op de taart!’, TOO 2012/3,p. 124-125.
 
Kistenkas, F.H. (2012), 'Duurzaam vergt andere wetgeving', Binnenlands Bestuur 2012 (10). - p. 25 - 25.
 
Kistenkas, F.H. (2011), 'Van toetsing naar weging? Duurzame gebiedsontwikkeling en natuurwetgeving', Landschap 28 (1). - p. 17 - 24.

F. Kistenkas, Recht voor de groenblauwe ruimte, 2012