VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Studentlidmaatschap

Geplaatst op 27-11-2018
vmr-18-0215-briefpapier-v1-header-briefpapier-600x103

 

 

 

,

 

Uit onze administratie blijkt dat u ingeschreven staat als student-lid.
Ons student-lidmaatschap is bedoeld voor voltijd-studenten. Met ingang van 1 januari 2018

vragen we de studenten om aan te tonen dat ze ingeschreven staan als voltijdstudent.
Graag ontvangen we dan ook van u een bewijs van inschrijving. Kunt u ons dat toezenden?

 

Met vriendelijke groet,

Vereniging voor Milieurecht

 

 

Secretariaat

 

Kijkt u voor onze activiteiten bij: www.milieurecht.nl