VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Ontwerp Aanvullingsbesluit bodem internetconsultatie

Geplaatst op 11-07-2018  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: secretariaat VMR

Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is in internetconsultatie gegaan. Het besluit bevat de uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer.

Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem bevat (rijks)regels voor bodem als integraal onderdeel van de Omgevingswet. Het betreft ten eerste regels voor milieubelastende activiteiten zoals graven in bodem, opslaan van grond- en baggerspecie, bodemsanering, toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie, het aanbrengen van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen.

De regels hierover worden uiteindelijk opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarnaast zijn er in het Aanvullingsbesluit instructieregels gesteld voor het bouwen op verontreinigde grond en het toepassen van grond- en baggerspecie. Deze instructieregels zijn een aanvulling op het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

De VMR organiseert op 11 september een VMR Leergang Bodem. Tijdens deze VMR Leergang wordt u op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de bodem. Meer informatie en aanmelding.

vmr-18-0211-digitale-flyer-v7-2-bodem