VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht - 23 mei 2013

VMR Verdiepingsbijeenkomst

 

Programma

Mitigatie, compensatie en saldering – het zoveel mogelijk voorkomen en wegnemen van voor de omgeving nadelige effecten van ruimtelijke ontwikkelingen – neemt in ons nationale omgevingsrecht een steeds belangrijker plaats in. De dichtbevolkte schaal van ons land maar ook mondiale ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptie, nopen daar toe. In verschillende deelgebieden van het omgevingsrecht treft men de verplichting tot het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen, soms ook in combinatie met mogelijkheden van saldering, aan. Ralph Frins promoveerde bij de vaksectie Bestuursrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, op een proefschrift met de werktitel ‘Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht’.

Presentatie

Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht, Presentatie Ralph Frins (Radboud Universiteit Nijmegen)