VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Het omgevingsrecht van de compacte stad - 21 september 2017

VMR Verdiepingsbijeenkomst

 

Programma

Marlon Boeve stelt het idee van de compacte stad centraal: de concentratie en menging van functies in het stedelijk gebied, waarbij een goede leefkwaliteit in dat gebied blijft gewaarborgd. Zo wordt het buitengebied bespaard, de mobiliteit beperkt en het draagvlak voor stedelijke voorzieningen vergroot. Marlon Boeve onderzocht in hoeverre het omgevingsrechtelijke instrumentarium toereikend is om een compacte stedelijke ontwikkeling te verwezenlijken. Het onderzoek biedt inzicht in de benodigde juridische instrumenten ter stimulering van zuinig gebruik van de schaarse ruimte met een verantwoord niveau van milieubescherming. De nadruk is gelegd op de juridische knelpunten die samenhangen met het realiseren van een compacte stad als gevolg van door mensen ontstane verontreiniging.

Spreker:
Marlon Boeve is werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek op het terrein van het Europese en nationale omgevingsrecht(milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht) en geeft onderwijs op het terrein van het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht in zowel het bachelor- als het masteronderwijs.

Voorzitter:
Voorzitter van de middag is Saskia Bartel, werkzaam bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en bestuurslid van de VMR.

Presentatie

Bekijkt u hier de presentatie van Marlon Boeve.

Literatuurverwijzingen

Mw. M.N. Boeve, Het omgevingsrecht van de compacte stad: Het omgevingsrechtelijk instrumentarium voor verdichting en functiemenging in het stedelijk gebied (dissertatie UvA 2017).
Promotoren zijn prof. dr. mr. N.S.J. Koeman en prof. dr. R. Uylenburg.

Bekijkt u hier de samenvatting.

De gehele publicatie is beschikbaar via deze link.