VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Due diligence voor milieu bij internationaal ondernemen - 24 juni 2013

VMR Themamiddag

 

Programma

Bekijkt u hier het programma van deze bijeenkomst.

Presentaties

Verslag

W. van Meegdenburg, T. Lambooy, L. Enneking, Due Diligence voor milieu bij internationaal ondernemen, Verslag van de VMR Themamiddag van 24 juni 2013, M en R 2013/102

Literatuurverwijzingen

Vonnis Milieudefensie vs Shell, Rb Den Haag, 30 januari 2013, LJN: BY9845
Eindvonnis van de Rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2004 bij het dorp Goi in Nigeria.
 
Artikelen 
 
Ewing, 'UN Human Rights Framework: What executives need to know about human rights', Ethical Corporation februari 2011
 
L.F.H. Enneking, 'Zorgplichten Van Multinationals in Nederland - 'Second Best' Zo Slecht Nog Niet?', Nederlands Juristenblad 22 maart 2013 p. 744 e.v.
 
L.F.H. Enneking, 'Aansprakelijkheid via 'Foreign Direct Liability Claims' - Den Haag is Weer Even De 'Legal Capital of the World'', Nederlands Juristenblad 19 februari 2010, p. 400 e.v.
 
L.F.H. Enneking, 'Multinational Corporations, Human Rights Violations and a 1789 US Statute - A Brief Exploration of the Case of Kiobel v. Shell', Nederlands Internationaal Privaatrecht, aflevering 3 2012, p. 396 e.v.
 
L.F.H. Enneking et al., 'Privaatrechtelijke Handhaving in Reactie Op Mensenrechtenschendingen Door Internationaal Opererende Ondernemingen', Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, afl. 5 2011, p. 537 e.v.
 
Lambooy, Corporate social responsibility : legal and semi-legal frameworks supporting CSR : developments 2000-2010 and Case Studies (diss Leiden), hoofdstuk 7


Levashova, ' Background Memorandum: The European Timber Regulation: only one month to go', 4 februari 2013
 
Rapporten en links naar organisaties 
 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, link
 
Nederlands Nationaal Contact Punt OECD Guidelines, link
 
Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence (the “Common Approaches”), link
 
Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework. link
 
EU COM (2011) 681 - A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility
 
Guidance document for the EU Timber Regulation
 
EU Persbericht 16 april 2013, De Commissie geeft aanzet tot meer transparantie van ondernemingen over sociaal en milieubeleid
 
The Equator Principles. link
 
SER rapport, Na Rio+20, Voortgangsrapportage IMVO tweede helft 2012
en werkprogramma 2013, december 2012, link