VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen - 15 februari 2012

VMR Verdiepingsbijeenkomst

 

Programma

Mw. mr. J.M.I.J. Zijlmans sprak over haar onderzoek naar de doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde, waarop zij promoveerde aan de Universiteit Maastricht.

Zij bespreekt in haar proefschrift de doctrine van de doorwerking van verdragen en de praktijk van de doorwerking van de resultaatsverplichtende (leef)gebieds- en soortenbeschermingsbepalingen van natuurbeschermingsverdragen. Ze onderzoekt of de praktijk aangepast moet worden aan de doctrine of dat de praktijk aanleiding geeft om de doctrine aan te passen. Diverse verdragen komen aan bod. Zoals de titel te kennen geeft, kan de doorwerking van verdragen in de nationale rechtsorde niet los worden gezien van hun doorwerking in de Europese rechtsorde. Dit geldt in bepaalde gevallen ook voor verdragen welke niet mede van de Europese rechtsorde deel uitmaken. Mevrouw Zijlmans sluit het onderzoek af met een reeks van aanbevelingen richting met name de Europese en nationale (grond)wetgever, rechter en het bestuur. Promotor: prof. dr. Ch. . Backes.

Presentaties