VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Waterkwaliteit in de Lage Landen - 4 december 2015

Congres van het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law en de Universiteit Gent, in samenwerking met de Vereniging voor Milieurecht, de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht

 

Programma

Bekijkt u hier het programma.

Presentaties ochtendgedeelte

Het implementatietraject: over vallen en weer opstaan

(speciale aandacht voor het arrest van het Hof van Justitie)

*15 jaar Kaderrichtlijn water - De implementatie in Nederland:over vallen en weer opstaan - Presentatie Marleen van Rijswick (Universiteit Utrecht)

* KRW: implementatietraject in Vlaanderen - Presentatie Peter de Smedt (Universiteit Utrecht/Universiteit Gent)

* Waterbeheer op stroomgebiedniveau: eerlijk zullen we alles delen? De noodzakelijke rol van goede samenwerking - Presentatie Jasper van Kempen (Rijkswaterstaat/Universiteit Utrecht)

* Vllaams-Nederlandse samenwerking in het kaderrichtlijn water tijdperk beschouwingen vanuit een beleidsanalyse-perspectief - Presentatie Ann Crabbé (Universiteit Antwerpen)

 

Verslag

R. Wörner LL.B., Verslag van het congres Waterbeheer in de Lage Landen: 'Implementatie van de Kaderrichtlijn Water: alles in goede toestand?', in: Milieu en Recht 2016/2, nr. 21.

Workshop 1

Integratie: water(beleid) verankeren in andere delen van het omgevingsrecht; stuurt water (nog) voldoende?

* Juridische doorwerking KRW-doelen naar de ruimtelijke ordening: in goede toestand? - Presentatie Frank Groothuijse (Universiteit Utrecht)

* Integratie: water(beleid) verankeren in andere delen van het omgevingsrecht - Presentaties Bram Vogels (Vlaamse Milieumaatschappij)

 

Workshop 2

Organisatie van het waterbeleid: twijfelvragen over centraliseren en decentraliseren

* Organisatie van het waterbeleid: twijfels over centraliseren of decentraliseren - Presentatie Remco Nehmelman (Universiteit Utrecht)

* Organisatie van het waterbeleid: twijfelvragen over (de)centraliseren - John Emery (Vlaamse Milieumaatschappij-CIW)

* Implementatie Kaderrichtlijn Water: ‘Meer met minder’- Presentatie Didier Soens (Dienst Integraal Waterbeleid - Antwerpen)

Workshop 4

KRW-doelen en economische instrumenten: een onontgonnen terrein of kind van de rekening?

* KRW-doelen en economische instrumenten: onontgonnen terrein of kind van de rekening? - Presentatie Michiel Wind (Eco-consult Environmental Economics)

* Principe van kostenterugwinning toepassing in Vlaanderen - Presentatie Anick Lamote

* KRW-doelen en economische instrumenten: een onontgonnen terrein of kind van de rekening? - Presentatie Isabelle Larmuseau